Rechtsbijstand

Welke dekking geeft de juridische bijstand ?

De juridische bijstand van het VSOA LRB dekt enkel geschillen tussen werknemers en werkgevers.

Voor wie ?

Werknemers die al minstens één jaar lid zijn en die hun bijdragen betaald hebben, hebben in welbepaalde omstandigheden recht op juridische bijstand.

De juridische bijstand wordt verleend na toestemming van het Nationaal Bureau en volgens de volgende regels :

  • De feiten moeten zich voorgedaan hebben na de aansluiting van de betrokkene en hij/zij moet minstens een jaar lid zijn op het moment van de feiten.
  • De honoraria voor medische expertise kunnen door het Nationaal Bureau, op basis van een nieuwe beslissing, per dossier worden toegekend.
    De groep kent een vast bedrag van maximaal € 250 toe voor een medische expertise, op vertoon van de factuur en na akkoord van het Nationaal Bureau.
  • Indien het lid zijn eigen advocaat kiest, wordt maximaal € 400 voor het hele dossier uitbetaald aan het lid op vertoon van de voldane factuur en na voorafgaand akkoord van het Nationaal Bureau.
  • Bij dossiers voor de “Arbeidsrechtbank” kan het lid zelf geen advocaat kiezen.
  • Om de bijstand van een advocaat te verkrijgen, mag het lid geen opzettelijke fout hebben gemaakt.
  • Bovendien wordt er geen rechtsbijstand verleend indien de feiten die aanleiding gaven tot de aanvraag zich voor of tijdens het eerste jaar van het lidmaatschap hebben voorgedaan.