Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik mijn maandelijkse bijdrage betalen?

De 1ste of 2de bankwerkdag van de maand. Let op: als je betaling te laat toekomt, worden er maximaal 3 bijdragen afgehouden van je bankrekening.

Wat moet ik doen om de geboortepremie te krijgen?

Ben je langer dan 1 jaar lid, dan heb je recht op deze premie. Stuur ons daarvoor in de loop van het jaar na de geboorte van je kind een kopie van zijn/haar geboorteakte.

Wat moet ik doen om de huwelijkspremie of premie voor wettelijk samenwonen te ontvangen?

Ben je langer dan 1 jaar lid, dan heb je recht op deze premie. Stuur ons daarvoor een kopie van de huwelijksakte. Wil je de premie voor wettelijk samenwonen ontvangen, dan stuur je ons een kopie van de verklaring van wettelijke samenwoning, afgeleverd door het gemeentebestuur van je woonplaats.

Kan ik mijn aanvraag voor de syndicale premie per e-mail versturen?

Nee, want de vakbond moet in het bezit zijn van de origineel aanvraag formulier.

Ik heb mijn aanvraag voor de syndicale premie niet ontvangen of ben ze kwijt. Wat moet ik doen?

Heb je je aanvraag voor de syndicale premie, die je werkgever je moet toesturen, niet uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar ontvangen, dan moet je contact opnemen met de afgevaardigde van je bestuursorgaan of met ons secretariaat om een verklaring op eer aan te vragen.

Kan ik mijn aansluitingsformulier per e-mail versturen?

Je mag ons je aansluitingsformulier via e-mail doorsturen zodat we je inschrijving al kunnen verwerken, maar je moet ons het originele formulier ook per post doorsturen omdat we dat ook in ons bezit moeten hebben.

Ik ben verhuisd / ik ben veranderd van telefoonnummer. Wat moet ik doen?

Bel ons op het nummer 02 201 14 00 of stuur een e-mail naar contact@slfpvsoa.be.

Ik ben veranderd van werkgever, moet ik jullie daarvan op de hoogte brengen?

Ja. Je hoeft ons daarvoor enkel te bellen op het nummer 02 201 14 00 of stuur een mailtje naar contact@slfpvsoa.be.

Ik werk niet meer in de openbare sector, wat moet ik doen?

Breng ons daarvan op de hoogte zodat we je permanente opdracht kunnen schrappen.

Ik heb een nieuw rekeningnummer, welke formaliteiten moet ik afhandelen?

Neem contact met ons op zodat we je een nieuw aansluitingsformulier kunnen sturen. Vul dat volledig in, onderteken het en stuur het ons terug in de bijgevoegde enveloppe.

Wat moet ik doen als ik met pensioen ga?

Bel ons op het nummer 02 201 14 00 of stuur een e-mail naar contact@slfpvsoa.be. Je hebt twee mogelijkheden: ofwel zeg je het lidmaatschap op, ofwel betaal je een solidariteitsbijdrage van 6 €.