Nieuws

OPROEP TOT KANDIDATUREN

GROEP LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

OP VRIJDAG 25 MAART 2022 VINDEN DE VERKIEZINGEN VOOR DE NATIONALE VOORZITTER VAN DE GROEP LRB PLAATS

De kandidaturen voor het mandaat van Nationale Voorzitter moeten aan de volgende voorwaarden:

 • Minstens 5 jaar ononderbroken lid zijn van de Groep LRB, onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de Nationale Algemene Vergadering;
 • In regel zijn met de vakbondsbijdragen;
 • Zonder onderbreking gedurende ten minste 3 jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de Nationale Algemene Vergadering een verantwoordelijke functie binnen de Groep LRB hebben uitgeoefend.

Stuur uw kandidatuur, aangetekend en vergezeld van een motivatiebrief, ten laatste op 21/02/2022, naar het nationaal secretariaat, ter attentie van Mevrouw Brigitte Collin, Nationaal Voorzitter a.i., Wetstraat 28, bus 13 te 1040 Brussel, alsook naar Mevrouw Bea Foubert, Secretaris-Generaal, Lang Levenstraat 27/29 te 1050 Brussel.

 • Persbericht : De onderhandelingen in Comité C van de Plaatselijke Besturen: het verhaal van de gewestregering en Casper het spookje
  Hogere lonen voor de werknemers van de openbare ziekenhuizen, van de 19 gemeenten, van de 19 OCMW’s en van de Verenigingen Hoofdstuk XII, daar vecht de sector Lokale en Regionale Besturen al meer dan twee jaar voor. Dat personeel wordt inderdaad beduidend minder betaald dan de collega’s van het Waals of het Vlaams gewest. In […]
 • Aan alle dames een fijne vrouwendag gewenst!
  Neem kennis van onze boodschap op deze bijzondere dag. Gelijke kansen? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid.  In vergelijking met mannen krijgen vrouwen minder promotie- en opleidingskansen. De loonkloof is nog steeds niet weggewerkt. De verklaring voor de loonkloof schuilt vooral bij de beroepskeuze en dus de studiekeuze, het deeltijds werken, rolkeuzes […]
 • Mededeling
  Beste Lid, Volgens de wettelijke bepalingen, moet elk lid van een lokaal bestuur een formulier “aanvraag syndicale premie voor het referentie jaar 2020”, van zijn werkgever ontvangen. Dat ingevulde en ondertekende origineel formulier stuur je ons zo spoedig mogelijk en in elk geval ten laatste voor 30 juni 2021 enkel via de post , naar […]
 • Mededeling
  Naar aanleiding van de overheidsrichtlijnen, worden nieuwe maatregelingen genomen. Onze kantoren zullen open zijn van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30, de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Onze kantoren zullen op vrijdag gesloten zijn maar we blijven bereikbaar per mail op het adres contact@slfpvsoa.be. Zorg voor jezelf.
 • Opnieuw vereenvoudigde procedure voor aanvraag tijdelijke werkloosheid
  27.03.2020 Ook contractueel personeel in de openbare diensten kan op beslissing van de werkgever in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Wat moet je doen? Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werd via sociaal overleg beslist om de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid én de bijhorende formaliteiten […]
 • François Fernandez-Corrales herkozen als VSOA-voorzitter
  Een uitzonderlijke tijd noodzaakt uitzonderlijke verkiezingen. Door de coronacrisis kon de geplande Algemene Vergadering van 14 november 2020 niet fysiek doorgaan. Op 5 en 6 november organiseerde het VSOA bijgevolg voor de allereerste keer in zijn geschiedenis, de verkiezing van zijn Algemene Voorzitter op elektronische wijze. Al hadden we graag onze mandatarissen willen ontmoeten, debatteren […]
 • Tijd voor solidariteit
  Sinds enkele weken beleven we geen tweede COVID-golf, maar een ware Tsunami die dreigt onze ziekenhuisdiensten, onze rusthuizen en onze ambulancediensten weg te vagen, met de gruwelijke gevolgen die daaruit zullen voortvloeien.Het is daarom tijd voor solidariteit, voor onderlinge steun en vooral voor verantwoordelijkheid van iedereen die een rol speelt in de strijd tegen deze […]
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten
  Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020. Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op […]
 • Een historisch akkoord voor de federale zorgsectoren werd
  op 7 juli 2020 bereikt.
  Het zal in de maand september op het Parlement voorgelegd worden. Daarna zullen we de definitieve onderhandelingen over de verschillende aangenomen punten hervatten. Voor dat akkoord wordt een budget van 600 miljoen euro ter beschikking gesteld, waarvan 500 miljoen gedeeltelijk zullen bestemd zijn voor de loonopwaardering via IFIC en 100 miljoen voor de kwalitatieve verbetering […]
 • Hervatting van de activiteiten
  Ons nationaal secretariaat is sinds 25 mei opnieuw aan het werk. Er werden maatregelen genomen zodat elke medewerkers apart in een bureel kan werken.  Bovendien werden de verschillende vergaderingen die in onze gebouwen hadden moeten plaatsvinden, geannuleerd tot 31 december 2020. Ons nationaal secretariaat is enkel toegankelijk op afspraak. Bel ons daarvoor op het nummer […]
 • VSOA-LRB RICHT EEN OPEN BRIEF TOT MAGGIE DE BLOCK
  Mevrouw de Minister, Een “Opleiding” voor verpleegster!? Verpleegster, dat is een beroep, een roeping, is minimum vier jaar studie, dat wordt niet uitgevaardigd, wordt niet opgedrongen   De verpleegsters en verplegers die we dagelijks tegenkomen zijn geen nummers, noch pionnen die men zomaar verplaatst.  Die vrouwen en mannen, die we bewonderen en die de verpleegkundige […]