Het VSOA LRB-team staat voor je klaar

De Voorzitster

Patricia Chenoy

02 201 14 00

pchenoy@slfpvsoa.be

Boodschap van de Voorzitster

Boodschap van de Voorzitster

Ik wil je eerst en vooral graag bedanken omdat je de tijd neemt om onze nieuwe website te bezoeken. Deze website past zich aan elk scherm aan (gsm’s, tablets, computers).

Wij zijn een representatieve vakbondsorganisatie en zetelen in verschillende overlegorganen.

Deze website is bedoeld voor werknemers van lokale en regionale besturen, d.w.z. gemeentebesturen, OCMW’s, openbare ziekenhuizen en intercommunales.

Het VSOA (het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt), groep LRB (lokale en regionale besturen) is vertegenwoordigd in de 3 gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) en in het Agentschap Net Brussel (sector C15 – GAN).

De medewerkers van deze besturen vormen de basis van onze vakbondsorganisatie.

Wij verdedigen individueel en collectief de belangen van alle statutaire en contractuele medewerkers.

De voordelen van het lidmaatschap gaan trouwens verder dan alleen de professionele context.

We respecteren de ethische code van het VSOA, die verdraagzaamheid, openhartigheid, integriteit, welzijn op het werk en rechtvaardigheid vooropstelt.

Geniet van je bezoek.

Nationale Vicevoorzitters

Brigitte COLLIN

Tel : 02/203 16 79

collin.brigitte@slfp-alr.brussels

Brussel

www.slfp-alr.brussels

Christel DEMERLIER

Tel : 09/221 64 15

christel.demerlier@vsoalrb.be

Vlaanderen

www.vsoalrb.be

François ROOSENS

Tel : 081/41 19 11

francois.roosens@slfp-alr.be

Wallonië

www.slfp-alr.be

Verantwoordelijke leiders

C15 ALR ARP (Secteur XV)

Razia OMAR

Tel : 0475/22 66 86

fc412179@skynet.be

Secretariaat

Tel : 02 201 14 00

contact@slfpvsoa.be