Syndicale premies

Je aanvraag voor een syndicale premie

Elk personeelslid die tussen 1 januari en 31 december van het referentiejaar bij een lokaal bestuur werkt, moet uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar een aanvraagformulier voor de syndicale premie ontvangen hebben van zijn werkgever.

  • Je mag slechts één aanvraagformulier indienen, ook al ben je lid van meer dan één vakbondsorganisatie; enkel het originele formulier wordt in aanmerking genomen.
  • Voor het betreffende referentiejaar moet je voldoende bijdragen betaald hebben aan je vakbondsorganisatie (minimaal 3 maanden) om de vakbondspremie te kunnen ontvangen.
  • Je hebt je formulier niet ontvangen of bent het kwijt ? Neem dan contact op met ons secretariaat op het nummer 02 201 14 00, wij sturen je dan een formulier voor een “verklaring op erewoord”.

Dat ingevulde en ondertekende formulier stuur je ons ten laatste voor 1 juli van het lopende jaar en enkel via de post terug.

Er zal geen rekening worden gehouden met formulieren die via e-mail of fax worden verstuurd.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt maximaal 90 € voor degenen die een bijdrage van minstens 160,76 € hebben betaald.

Leden die minder betaalden dan 160,76 € krijgen de in de tabel hieronder vermelde premie.

Min. bijdrage voor de referentiejaar 2020 Syndicale premie 
160,76 €90,00 €
120,57 €67,50 €
80,38 €45,00 €
40,19 €22,50€