Syndicale premies

Je aanvraag voor een syndicale premie

Elk personeelslid die tussen 1 januari en 31 december van het referentiejaar bij een lokaal bestuur werkt, moet uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar een aanvraagformulier voor de syndicale premie ontvangen hebben van zijn werkgever.

  • Je mag slechts één aanvraagformulier indienen, ook al ben je lid van meer dan één vakbondsorganisatie; enkel het originele formulier wordt in aanmerking genomen.
  • Voor het betreffende referentiejaar moet je voldoende bijdragen betaald hebben aan je vakbondsorganisatie (minimaal 3 maanden) om de vakbondspremie te kunnen ontvangen.

Dat ingevulde en ondertekende formulier, moet naar uw regionaal kantoor gestuurd, ten laatste voor 1ste juli van het lopende jaar en enkel via de post.

Voor regio brussels :

VSOA LRB

Emile Claus straat 49 (bus 6)

1050 Brussel

Pour la région wallonne :

SLFP ALR
Rue Borgnet 14

5000 Namur

Voor de vlaamse regio

VSOA LRB

Vina Bovy Park 3

9000 Gent


Voor de sector XV

VSOA LRB

Wetstraat, 28 bus 11

1040 Brussels

Er zal geen rekening worden gehouden met formulieren die via e-mail of fax worden verstuurd.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt maximaal 90 € voor degenen die een bijdrage van minstens 164,04 € hebben betaald.

Leden die minder betaalden dan 164,04 € krijgen de in de tabel hieronder vermelde premie.

Min. bijdrage voor de referentiejaar 2022 Syndicale premie 
164,04 €90,00 €
123,03 €67,50 €
82,02 €45,00 €
41,01 €22,50€