De voordelen van je lidmaatschap

Voordelen voor onze leden

Zodra we je aansluiting ontvangen, sturen we je een lidmaatschapskaart. Daarmee kan je een heel aantal voordelen genieten.

  • Je kan de hulp inroepen van ons team voor de afhandeling van de stappen die je onderneemt ten aanzien van je werkgever.
  • Edenred-Ekivita en de vele voordelen ervan op de website: www.vsoa-voordelen.be.
  • Stakingsvergoeding : 25 € per volledige dagprestatie*.

Voordelen na één jaar aansluiting

  • Geboorte- of adoptiepremie 25 € +  5 € per jaar lidmaatschap*
  • Huwelijkspremie of premie voor wettelijk samenwonen: 65 €*.
    De aanvraag tot uitbetaling moet binnen een jaar na de feiten ingediend worden op het nationaal secretariaat.
  • Juridische bijstand: gratis na één jaar aansluiting. De juridisch bijstand worden verleend nadat het Nationaal Bureau daar toestemming voor heeft gegeven, zonder afbreuk te doen aan de reglementen van het VSOA.
  • Syndicale premie: deze premie wordt beschouwd als een voordeel aangezien je een deel van je bijdrage terugkrijgt.

* Aanvraag tot uitbetaling in te dienen op nationaal secretariaat binnen het jaar na de feiten.