Categorieën
Non classé

Een historisch akkoord voor de federale zorgsectoren werd
op 7 juli 2020 bereikt.

Het zal in de maand september op het Parlement voorgelegd worden. Daarna zullen we de definitieve onderhandelingen over de verschillende aangenomen punten hervatten.

Voor dat akkoord wordt een budget van 600 miljoen euro ter beschikking gesteld, waarvan 500 miljoen gedeeltelijk zullen bestemd zijn voor de loonopwaardering via IFIC en 100 miljoen voor de kwalitatieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Bij die 600 miljoen worden nog 400 miljoen euro uit het Zorgpersoneelfonds toegevoegd, die zullen dienen voor de verbetering van de werkvoorwaarden van het zorgpersoneel en het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.  

Voor wat de lonen betreft, wordt een federale drieledige werkgroep opgericht met het oog op de studie over de implementering van het IFIC om rekening te houden met de specificiteiten van de openbare sector op dat gebied. Daarbij komt nog de erkenning van de elders opgedane vaardigheden.

Tenslotte, een samenvoeging van de attractiviteitspremie en de eindejaarspremie, met als uiteindelijk doel het bereiken van een 13e maand.

Buiten dat loonluik werden kwalitatieve maatregelen beslist met het oog op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het evenwicht tussen beroeps- en privéleven, met onder andere het recht op 3 opeenvolgende verlofweken per jaar, individuele opleiding, de opleiding van de vertegenwoordigers van de werknemers en stabielere arbeidsvoorwaarden.

Andere structurele verbeteringen staan eveneens op het programma, in een eerste fase zullen immers de hoofdverpleegkundigen uit de financieringsnorm getrokken worden, waardoor een bijkomende verpleegkundige in elke dienst zal kunnen toegevoegd worden. Nieuwe normen moeten uitgewerkt worden voor de andere personeelsleden om de zorgketen te waarborgen en de werklast te beheren.

Om in de vervangingen te voorzien, zullen mobiele multidisciplinaire teams opgericht worden.

Bij sanitaire crisis wordt voorzien dat strategische voorraden worden aangelegd en de nodige middelen worden vrijgemaakt om het personeel, dat ter beschikking van de Covid-eenheden zou moeten gesteld worden, te kunnen opleiden.                    

Wees er gerust in, we zullen aandachtig zijn voor de toepassing van die maatregelen.

Patricia CHENOY

Nationaal Voorzitster van VSOA-LRB