Categorieën
Non classé

Aan alle dames een fijne vrouwendag gewenst!

Neem kennis van onze boodschap op deze bijzondere dag.

Gelijke kansen? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid.  In vergelijking met mannen krijgen vrouwen minder promotie- en opleidingskansen.

  • De loonkloof is nog steeds niet weggewerkt. De verklaring voor de loonkloof schuilt vooral bij de beroepskeuze en dus de studiekeuze, het deeltijds werken, rolkeuzes in de sociale sfeer, bij de verdeling van huishoudelijke taken en bij de opvoeding van de kinderen.
  • Op het vlak van pensioenen blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan. Vrouwen hebben doorgaans een kortere loopbaan, lagere lonen, bekleden lagere functies, werken vaker deeltijds. Dat heeft ook zijn weerslag in een lager pensioenbedrag. De pensioenminister belooft elke nieuwe maatregel te onderwerpen aan een gendertest.
  • Elke crisis vergroot de ongelijkheid. Dat geldt ook voor de coronacrisis.

We mogen niet toestaan dat deze gezondheidscrisis en de economische en ecologische crisis de rechten van de vrouw in gevaar brengen.

We willen dan ook onze dank en respect uiten aan alle vrouwen in deze bijzonder moeilijke tijden.

VSOA-Gender houdt de vinger aan de pols ondanks deze crisis.