Categorieën
Non classé

VSOA-LRB RICHT EEN OPEN BRIEF TOT MAGGIE DE BLOCK

Mevrouw de Minister,

Een “Opleiding” voor verpleegster!? Verpleegster, dat is een beroep, een roeping, is minimum vier jaar studie, dat wordt niet uitgevaardigd, wordt niet opgedrongen  

De verpleegsters en verplegers die we dagelijks tegenkomen zijn geen nummers, noch pionnen die men zomaar verplaatst. 

Die vrouwen en mannen, die we bewonderen en die de verpleegkundige ” Kunst” beoefenen, verdienen Respect, Gehoor, Waardering, Banen en Erkenning.   

Die vrouwen en mannen hebben voor het merendeel vier tot vijf  studie jaren achter de rug, naargelang hun specialisaties, die u tot één “opleiding” herleidt. Sommige ministers hebben misschien ook nood aan een opleiding.

Uw voorstel is voor VSOA-LRB onverteerbaar. De burgers in dit land hebben, voor de kwaliteit van de zorgverstrekking, nood aan wat anders dan mensen op zoek naar een job, ze moeten kunnen rekenen op vaardigheid, empathie, tijd die aan hen kan besteed worden. Uw voorstellen geven het bewijs van miskenning.  

Het probleem moet aan de basis aangepakt worden, dat beroep moet aantrekkelijk gemaakt worden voor wat het is. Dat beroep is het mooiste ter wereld wanneer het onder goede voorwaarden kan uitgeoefend worden. Maak de arbeidsvoorwaarden aanvaardbaar voor het zorgpersoneel en u zult zien hoe de interesse voor dat beroep zich op natuurlijke wijze zal herstellen met gemotiveerde en bekwame mensen. 

U moet de medische inkadering op concrete wijze beschikbaar maken, ook op het terrein.  Terwijl het gebrek aan Belgische artsen één van de hoofdproblemen vormt in ons zorgsysteem, houdt u angstvallig aan een strikte toepassing van het numerus clausus.

Waarom:

  • Hebt u tientallen studenten geneeskunde verhinderd om hun droom waar te maken?
  • Hebt u het aantal verminderd voor Belgische artsen die hun vaardigheden doorheen het land zouden kunnen uitoefenen?
  • Hebt u het medisch aanbod verminderd om kwaliteitsvolle zorg tegen aanvaarbare prijs voor onze sociale zekerheid te verbieden?
  • Laat u toe dat geneesheren in ziekenhuizen actief zijn onder zelfstandig statuut?
  • Hebt u toegelaten dat het beroep van arts in de ziekenhuizen wordt onderhandeld zoals voor huurlingen of voetballers?
  • Maakt u in ons land de geneeskunde met één, twee of zelfs drie snelheden mogelijk?
  • Aanvaardt u bovenmatige en onmenselijke uurdiensten voor de geneesheren? 

 De burgers in dit land moeten kunnen kiezen, ook voor het medisch netwerk naar hun keuze. De burgers in dit land moeten kunnen genieten van een kwaliteitsvolle verzorging van Oostende tot in Aarlen en de Openbare Dienst is de enige sector die de gelijkheid in de zorgverstrekking kan waarborgen, die de vrijheid en de filosofische onafhankelijkheid aan onze burgers kan waarborgen. De onafhankelijkheid en keuzevrijheid waarborgen in de pijnlijkste momenten van het leven zoals het levenseinde en de vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Netwerken voor gezondheidszorg moeten kunnen bestaan zonder overheersing van het ene op het andere.

Twee maten en twee gewichten in uw hervormingen, in uw daden, in uw voorstellenen en in de zorg. Dat is wellicht uw fabriekmerk, twee maten en twee gewichten.  

Voor VSOA-LRB is en blijft onze leuze voorrang aan overleg. We hopen dat u alles zal doen om uw beslissing te herzien.

                                                                                                                              Voor VSOA-LRB

                                                                                                                              Patricia Chenoy

                                                                                                                              Nationaal Voorzitster