Categorieën
Non classé

Tijd voor solidariteit

françois

Sinds enkele weken beleven we geen tweede COVID-golf, maar een ware Tsunami die dreigt onze ziekenhuisdiensten, onze rusthuizen en onze ambulancediensten weg te vagen, met de gruwelijke gevolgen die daaruit zullen voortvloeien.
Het is daarom tijd voor solidariteit, voor onderlinge steun en vooral voor verantwoordelijkheid van iedereen die een rol speelt in de strijd tegen deze pandemie.

In oktober kwam, eindelijk, een volwaardige regering tot stand. Dat was geen luxe in de huidige omstandigheden. We wilden geen tijd verliezen en naar aanleiding van het regeerakkoord heeft het VSOA zijn memorandum aan de premier, de minister van Ambtenarenzaken evenals aan de minister van Pensioenen overgemaakt.  

Een eerste telefonisch contact met de minister van Ambtenarenzaken vond al plaats op 13 oktober en daarna hebben we onze studie over de contractualisering van het openbaar ambt naar haar gestuurd. We kijken uit naar haar beleidsnota om vooruit te kunnen gaan.

 Op 22 oktober ontving de minister van Pensioenen de drie representatieve vakorganisaties. De minister wilde ons infomeren over de manier waarop ze de invoering van de pensioenhervorming, die in het regeerakkoord is opgenomen, zou aanpakken. We hebben haar onze bezorgdheid, en ons onbegrip laten weten. Eerst en vooral omdat het regeerakkoord bepaalt dat de pensioenhervorming moet klaar zijn tegen september 2021.

Ten tweede, omdat er in het regeerakkoord geen spoor is van de uitvoering van het akkoord gesloten in Comité A voor de zware beroepen. Ten slotte lieten we haar weten dat de beoogde hervorming de vrouwen nog steeds discrimineert.

We stuurden ook in gemeenschappelijk front een brief naar de premier. Het is uitkijken naar zijn antwoord.

We staan voor grote uitdagingen op zowel syndicaal als maatschappelijk vlak. Laten we er samen voor zorgen dat het VSOA paraat staat voor ieder van u.

Wij zullen samen onze leden helpen om deze moeilijke momenten door te komen. Solidariteit is geen ijdel woord, het gaat om onze kostbaarste waarden van vrijheid en verdraagzaamheid. We moeten meer dan ooit deze crisissen, die ons allen aantasten, samen overstijgen: de gezondheids-, de sociale en de financiële crisis. Solidariteit zal meer dan ooit het sleutelwoord zijn voor ons vermogen tot herstel.

Zorg goed voor uzelf en laten we goed zorgen voor de anderen.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter